ರೋಗಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರು - ಚೀನಾ ರೋಗಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ

  • ರೋಗಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಪತ್ತೆ ಕಿಟ್

    ರೋಗಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಪತ್ತೆ ಕಿಟ್

    ಈ ಸರಣಿಯು ಜನ್ಮ ಜೀನ್‌ನ ಮೂಲ ಕಂಪನಿಯಾದ "NAVID" ನ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ.
    ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆಹಾರದಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಫಿಲೋಕೊಕಸ್ ಔರೆಸ್, ಎಸ್ಚೆರಿಚಿಯಾ ಕೋಲಿ O157: H7, ಲಿಸ್ಟೇರಿಯಾ ಮೊನೊಸೈಟೊಜೆನ್ಸ್, ವಿಬ್ರಿಯೊ ಪ್ಯಾರಾಹೆಮೊಲಿಟಿಕಸ್, ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಸೆರಿಯಸ್ ಅನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.